Eiropas karogs

RTU un LU starpaugstskolu maģistrantūras studiju modulis “MEDICĪNAS FIZIKA"
Projekts 2006/0250/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2/0079/0007

ESF logo